เช่า 800,000 บาท/เดือน
ขาย 10,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 10

เช่า 10,000 บาท/เดือน
ขาย 9,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 10

เช่า 500,000 บาท/เดือน
ขาย 100,000,000 บาท

สำนักงาน 10

เช่า 22,000 บาท/เดือน
ขาย 22,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 10

เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 12,000,000 บาท

ที่ดิน 10

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 8,900,000 บาท

คอนโดมิเนียม 10

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 5,500,000 บาท

บ้านเดี่ยว 10