เช่า 500,000 บาท/เดือน
ขาย 88,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 9

เช่า 250,000 บาท/เดือน
ขาย 74,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 8

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 12,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 9

เช่า 30,000 บาท/เดือน
ขาย 19,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 8

เช่า 400,000 บาท/เดือน
ขาย 84,000,000 บาท

สำนักงาน 9

เช่า 25,000 บาท/เดือน
ขาย 3,900,000 บาท

บ้านเดี่ยว 8

เช่า 2,500 บาท/เดือน

ขายบ้านพร้อมที่ดิน