เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 17,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 3

เช่า 30,000 บาท/เดือน
ขาย 12,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 2

เช่า 30,000 บาท/เดือน
ขาย 7,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 1

เช่า 300,000 บาท/เดือน
ขาย 70,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 3

เช่า 400,000 บาท/เดือน
ขาย 870,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 2

เช่า 500,000 บาท/เดือน
ขาย 100,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 1

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 40,000,000 บาท

สำนักงาน 3

เช่า 40,000 บาท/เดือน
ขาย 35,000,000 บาท

สำนักงาน 2

เช่า 30,000 บาท/เดือน
ขาย 25,000,000 บาท

สำนักงาน 1

เช่า 22,000 บาท/เดือน
ขาย 4,900,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 4