เช่า 200,000 บาท/เดือน
ขาย 68,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 7

เช่า 40,000 บาท/เดือน
ขาย 28,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 7

เช่า 200,000 บาท/เดือน
ขาย 69,000,000 บาท

สำนักงาน 7

เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 60,000,000 บาท

สำนักงาน 6

เช่า 55,000 บาท/เดือน
ขาย 55,000,000 บาท

สำนักงาน 5

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 47,000,000 บาท

สำนักงาน 4

เช่า 35,000 บาท/เดือน
ขาย 28,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 7

เช่า 15,000 บาท/เดือน
ขาย 8,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 6

เช่า 22,000 บาท/เดือน
ขาย 12,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 5

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 55,000,000 บาท

ที่ดิน 7

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 25,000,000 บาท

ที่ดิน 6

เช่า 30,000 บาท/เดือน
ขาย 19,000,000 บาท

ที่ดิน 4