เช่า 150,000 บาท/เดือน
ขาย 57,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 6

เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 49,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 5

เช่า 70,000 บาท/เดือน
ขาย 35,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 4

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 35,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 6

เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 44,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 5

เช่า 300,000 บาท/เดือน
ขาย 55,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 4

เช่า 300,000 บาท/เดือน
ขาย 79,000,000 บาท

สำนักงาน 8

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 14,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 9

เช่า 40,000 บาท/เดือน
ขาย 30,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 8

เช่า 1,000,000 บาท/เดือน
ขาย 100,000,000 บาท

ที่ดิน 9

เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 89,000,000 บาท

ที่ดิน 8

เช่า 35,000 บาท/เดือน
ขาย 4,200,000 บาท

คอนโดมิเนียม 9