เช่า 30,000 บาท/เดือน
ขาย 7,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 1

เช่า 10,000 บาท/เดือน
ขาย 9,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 10

เช่า 35,000 บาท/เดือน
ขาย 28,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 7

เช่า 15,000 บาท/เดือน
ขาย 8,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 6

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 8,900,000 บาท

คอนโดมิเนียม 10

เช่า 40,000 บาท/เดือน
ขาย 5,200,000 บาท

คอนโดมิเนียม 6

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 5,500,000 บาท

บ้านเดี่ยว 10

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 7,000,000 บาท

บ้านเดี่ยว 6

เช่า 70,000 บาท/เดือน
ขาย 10,000,000 บาท

บ้านเดี่ยว 5

เช่า 2,500 บาท/เดือน

ขายบ้านพร้อมที่ดิน

เช่า 9,999 บาท/เดือน
ขาย 9,000,000 บาท

ขายบ้านพร้อมที่ดิน

เช่า 9,999 บาท/เดือน
ขาย 9,000,000 บาท

ขายบ้านพร้อมที่ดิน