เช่า 800,000 บาท/เดือน
ขาย 10,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 10

เช่า 500,000 บาท/เดือน
ขาย 88,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 9

เช่า 250,000 บาท/เดือน
ขาย 74,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 8

เช่า 200,000 บาท/เดือน
ขาย 68,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 7

เช่า 150,000 บาท/เดือน
ขาย 57,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 6

เช่า 300,000 บาท/เดือน
ขาย 55,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 4

เช่า 300,000 บาท/เดือน
ขาย 70,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 3

เช่า 400,000 บาท/เดือน
ขาย 870,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 2

เช่า 500,000 บาท/เดือน
ขาย 100,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 1

เช่า 500,000 บาท/เดือน
ขาย 100,000,000 บาท

สำนักงาน 10

เช่า 400,000 บาท/เดือน
ขาย 84,000,000 บาท

สำนักงาน 9

เช่า 300,000 บาท/เดือน
ขาย 79,000,000 บาท

สำนักงาน 8