เช่า 22,000 บาท/เดือน
ขาย 4,900,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 4

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 4,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 2

เช่า 35,000 บาท/เดือน
ขาย 4,200,000 บาท

คอนโดมิเนียม 9

เช่า 25,000 บาท/เดือน
ขาย 3,700,000 บาท

คอนโดมิเนียม 8

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 4,900,000 บาท

คอนโดมิเนียม 5

เช่า 35,000 บาท/เดือน
ขาย 3,900,000 บาท

คอนโดมิเนียม 3

เช่า 40,000 บาท/เดือน
ขาย 4,500,000 บาท

บ้านเดี่ยว 9

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 5,500,000 บาท

บ้านเดี่ยว 10

เช่า 25,000 บาท/เดือน
ขาย 3,900,000 บาท

บ้านเดี่ยว 8

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 5,000,000 บาท

บ้านเดี่ยว 3

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 5,000,000 บาท

บ้านเดี่ยว 2

เช่า 2,500 บาท/เดือน

ขายบ้านพร้อมที่ดิน