เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 49,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 5

เช่า 70,000 บาท/เดือน
ขาย 35,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 4

เช่า 40,000 บาท/เดือน
ขาย 28,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 7

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 35,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 6

เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 44,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 5

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 47,000,000 บาท

สำนักงาน 4

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 40,000,000 บาท

สำนักงาน 3

เช่า 40,000 บาท/เดือน
ขาย 35,000,000 บาท

สำนักงาน 2

เช่า 30,000 บาท/เดือน
ขาย 25,000,000 บาท

สำนักงาน 1

เช่า 22,000 บาท/เดือน
ขาย 22,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 10

เช่า 40,000 บาท/เดือน
ขาย 30,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 8

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 25,000,000 บาท

ที่ดิน 6