เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 17,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 3

เช่า 30,000 บาท/เดือน
ขาย 12,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 2

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 12,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 9

เช่า 30,000 บาท/เดือน
ขาย 19,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 8

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 14,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 9

เช่า 22,000 บาท/เดือน
ขาย 12,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 5

เช่า 10,000 บาท/เดือน
ขาย 12,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 1

เช่า 30,000 บาท/เดือน
ขาย 19,000,000 บาท

ที่ดิน 4

เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 20,000,000 บาท

ที่ดิน 2

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 12,000,000 บาท

ที่ดิน 1

เช่า 2,500 บาท/เดือน

ขายบ้านพร้อมที่ดิน

เช่า 9,999 บาท/เดือน
ขาย 9,000,000 บาท

ขายบ้านพร้อมที่ดิน