เช่า 12,000 บาท/เดือน
ขาย 2,300,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 3

เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 12,000,000 บาท

ที่ดิน 10

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 2,500,000 บาท

คอนโดมิเนียม 7

เช่า 10,000 บาท/เดือน
ขาย 1,900,000 บาท

คอนโดมิเนียม 4

เช่า 15,000 บาท/เดือน
ขาย 2,900,000 บาท

คอนโดมิเนียม 2

เช่า 10,000 บาท/เดือน
ขาย 1,200,000 บาท

คอนโดมิเนียม 1

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 2,900,000 บาท

บ้านเดี่ยว 7

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 2,000,000 บาท

บ้านเดี่ยว 4

เช่า 2,500 บาท/เดือน

ขายบ้านพร้อมที่ดิน

เช่า 9,999 บาท/เดือน
ขาย 9,000,000 บาท

ขายบ้านพร้อมที่ดิน

เช่า 9,999 บาท/เดือน
ขาย 9,000,000 บาท

ขายบ้านพร้อมที่ดิน

เช่า 9,999 บาท/เดือน
ขาย 9,000,000 บาท

ขายบ้านพร้อมที่ดิน