เช่า 15,000 บาท/เดือน
ขาย 1,500,000 บาท
2 1 เนื้อที่ 1-1-0 ไร่ 1

xxxx

ขาย 3,000,000 บาท
1 2 เนื้อที่ 4-3-25 ไร่ 1

ทดสอบ

3 3 เนื้อที่ 123 ไร่ 2

test