เช่า 30,000 บาท/เดือน
ขาย 19,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 8

เช่า 40,000 บาท/เดือน
ขาย 28,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 7

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 35,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 6

เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 44,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 5

เช่า 300,000 บาท/เดือน
ขาย 55,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 4

เช่า 300,000 บาท/เดือน
ขาย 70,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 3

เช่า 400,000 บาท/เดือน
ขาย 870,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 2

เช่า 500,000 บาท/เดือน
ขาย 100,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 1

เช่า 500,000 บาท/เดือน
ขาย 100,000,000 บาท

สำนักงาน 10

เช่า 400,000 บาท/เดือน
ขาย 84,000,000 บาท

สำนักงาน 9

เช่า 300,000 บาท/เดือน
ขาย 79,000,000 บาท

สำนักงาน 8

เช่า 200,000 บาท/เดือน
ขาย 69,000,000 บาท

สำนักงาน 7