เช่า 150,000 บาท/เดือน
ขาย 57,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 6

เช่า 30,000 บาท/เดือน
ขาย 12,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 2

เช่า 300,000 บาท/เดือน
ขาย 70,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 3

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 47,000,000 บาท

สำนักงาน 4

เช่า 15,000 บาท/เดือน
ขาย 8,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 6

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 2,500,000 บาท

คอนโดมิเนียม 7

เช่า 40,000 บาท/เดือน
ขาย 5,200,000 บาท

คอนโดมิเนียม 6

เช่า 10,000 บาท/เดือน
ขาย 1,900,000 บาท

คอนโดมิเนียม 4

เช่า 35,000 บาท/เดือน
ขาย 3,900,000 บาท

คอนโดมิเนียม 3

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 5,000,000 บาท

บ้านเดี่ยว 2