เช่า 22,000 บาท/เดือน
ขาย 22,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 10

เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 89,000,000 บาท

ที่ดิน 8