ประกาศแนะนำ

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 12,000,000 บาท
2 2 31 ตร.ม.

ที่ดิน 1

สังหาริมทรัพย์ล่าสุด

เช่า 800,000 บาท/เดือน
ขาย 10,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 10

เช่า 500,000 บาท/เดือน
ขาย 88,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 9

เช่า 250,000 บาท/เดือน
ขาย 74,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 8

เช่า 200,000 บาท/เดือน
ขาย 68,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 7

เช่า 150,000 บาท/เดือน
ขาย 57,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 6

เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 49,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 5

เช่า 70,000 บาท/เดือน
ขาย 35,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 4

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 17,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 3

เช่า 30,000 บาท/เดือน
ขาย 12,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 2

เช่า 10,000 บาท/เดือน
ขาย 9,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 10

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 12,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 9

ประเภทประกาศที่ดิน

ดูทั้งหมด
เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 12,000,000 บาท

ที่ดิน 10

เช่า 1,000,000 บาท/เดือน
ขาย 100,000,000 บาท

ที่ดิน 9

เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 89,000,000 บาท

ที่ดิน 8

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 55,000,000 บาท

ที่ดิน 7

ประเภทประกาศบ้านเดี่ยว

ดูทั้งหมด
เช่า 40,000 บาท/เดือน
ขาย 4,500,000 บาท

บ้านเดี่ยว 9

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 5,500,000 บาท

บ้านเดี่ยว 10

เช่า 25,000 บาท/เดือน
ขาย 3,900,000 บาท

บ้านเดี่ยว 8

ประเภทประกาศคอนโดมิเนียม

ดูทั้งหมด
เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 8,900,000 บาท

คอนโดมิเนียม 10

เช่า 35,000 บาท/เดือน
ขาย 4,200,000 บาท

คอนโดมิเนียม 9

เช่า 25,000 บาท/เดือน
ขาย 3,700,000 บาท

คอนโดมิเนียม 8

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 2,500,000 บาท

คอนโดมิเนียม 7

ประเภทประกาศทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม

ดูทั้งหมด
เช่า 22,000 บาท/เดือน
ขาย 22,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 10

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 14,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 9

เช่า 40,000 บาท/เดือน
ขาย 30,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 8

เช่า 35,000 บาท/เดือน
ขาย 28,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 7

ประเภทประกาศอาคารพาณิชย์

ดูทั้งหมด
เช่า 800,000 บาท/เดือน
ขาย 10,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 10

เช่า 500,000 บาท/เดือน
ขาย 88,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 9

เช่า 250,000 บาท/เดือน
ขาย 74,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 8

เช่า 200,000 บาท/เดือน
ขาย 68,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 7