เช่า 800,000 บาท/เดือน
ขาย 10,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 10

เช่า 500,000 บาท/เดือน
ขาย 88,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 9

เช่า 250,000 บาท/เดือน
ขาย 74,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 8

เช่า 200,000 บาท/เดือน
ขาย 68,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 7

เช่า 150,000 บาท/เดือน
ขาย 57,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 6

เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 49,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 5

เช่า 70,000 บาท/เดือน
ขาย 35,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 4

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 17,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 3

เช่า 30,000 บาท/เดือน
ขาย 12,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 2

เช่า 10,000 บาท/เดือน
ขาย 9,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 10

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 12,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 9

เช่า 30,000 บาท/เดือน
ขาย 19,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 8

เช่า 40,000 บาท/เดือน
ขาย 28,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 7

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 35,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 6

เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 44,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 5

เช่า 300,000 บาท/เดือน
ขาย 55,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 4

เช่า 300,000 บาท/เดือน
ขาย 70,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 3

เช่า 400,000 บาท/เดือน
ขาย 870,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 2

เช่า 500,000 บาท/เดือน
ขาย 100,000,000 บาท

สำนักงาน 10

เช่า 400,000 บาท/เดือน
ขาย 84,000,000 บาท

สำนักงาน 9

เช่า 300,000 บาท/เดือน
ขาย 79,000,000 บาท

สำนักงาน 8

เช่า 200,000 บาท/เดือน
ขาย 69,000,000 บาท

สำนักงาน 7

เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 60,000,000 บาท

สำนักงาน 6

เช่า 55,000 บาท/เดือน
ขาย 55,000,000 บาท

สำนักงาน 5

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 47,000,000 บาท

สำนักงาน 4

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 40,000,000 บาท

สำนักงาน 3

เช่า 40,000 บาท/เดือน
ขาย 35,000,000 บาท

สำนักงาน 2

เช่า 30,000 บาท/เดือน
ขาย 25,000,000 บาท

สำนักงาน 1

เช่า 22,000 บาท/เดือน
ขาย 22,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 10

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 14,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 9

เช่า 40,000 บาท/เดือน
ขาย 30,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 8

เช่า 35,000 บาท/เดือน
ขาย 28,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 7

เช่า 15,000 บาท/เดือน
ขาย 8,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 6

เช่า 22,000 บาท/เดือน
ขาย 12,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 5

เช่า 22,000 บาท/เดือน
ขาย 4,900,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 4

เช่า 12,000 บาท/เดือน
ขาย 2,300,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 3

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 4,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 2

เช่า 10,000 บาท/เดือน
ขาย 12,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 1

เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 12,000,000 บาท

ที่ดิน 10