เช่า 22,000 บาท/เดือน
ขาย 22,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 10

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 14,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 9

เช่า 40,000 บาท/เดือน
ขาย 30,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 8

เช่า 35,000 บาท/เดือน
ขาย 28,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 7

เช่า 15,000 บาท/เดือน
ขาย 8,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 6

เช่า 22,000 บาท/เดือน
ขาย 12,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 5

เช่า 22,000 บาท/เดือน
ขาย 4,900,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 4

เช่า 12,000 บาท/เดือน
ขาย 2,300,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 3

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 4,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 2

เช่า 10,000 บาท/เดือน
ขาย 12,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 1