เช่า 500,000 บาท/เดือน
ขาย 100,000,000 บาท

สำนักงาน 10

เช่า 400,000 บาท/เดือน
ขาย 84,000,000 บาท

สำนักงาน 9

เช่า 300,000 บาท/เดือน
ขาย 79,000,000 บาท

สำนักงาน 8

เช่า 200,000 บาท/เดือน
ขาย 69,000,000 บาท

สำนักงาน 7

เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 60,000,000 บาท

สำนักงาน 6

เช่า 55,000 บาท/เดือน
ขาย 55,000,000 บาท

สำนักงาน 5

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 47,000,000 บาท

สำนักงาน 4

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 40,000,000 บาท

สำนักงาน 3

เช่า 40,000 บาท/เดือน
ขาย 35,000,000 บาท

สำนักงาน 2

เช่า 30,000 บาท/เดือน
ขาย 25,000,000 บาท

สำนักงาน 1