เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 12,000,000 บาท

ที่ดิน 10

เช่า 1,000,000 บาท/เดือน
ขาย 100,000,000 บาท

ที่ดิน 9

เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 89,000,000 บาท

ที่ดิน 8

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 55,000,000 บาท

ที่ดิน 7

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 25,000,000 บาท

ที่ดิน 6

เช่า 30,000 บาท/เดือน
ขาย 19,000,000 บาท

ที่ดิน 4

เช่า 500,000 บาท/เดือน
ขาย 45,000,000 บาท

ที่ดิน 5

เช่า 300,000 บาท/เดือน
ขาย 35,000,000 บาท

ที่ดิน 3

เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 20,000,000 บาท

ที่ดิน 2

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 12,000,000 บาท

ที่ดิน 1