เช่า 40,000 บาท/เดือน
ขาย 4,500,000 บาท

บ้านเดี่ยว 9

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 5,500,000 บาท

บ้านเดี่ยว 10

เช่า 25,000 บาท/เดือน
ขาย 3,900,000 บาท

บ้านเดี่ยว 8

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 2,900,000 บาท

บ้านเดี่ยว 7

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 7,000,000 บาท

บ้านเดี่ยว 6

เช่า 70,000 บาท/เดือน
ขาย 10,000,000 บาท

บ้านเดี่ยว 5

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 5,000,000 บาท

บ้านเดี่ยว 3

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 2,000,000 บาท

บ้านเดี่ยว 4

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 5,000,000 บาท

บ้านเดี่ยว 2

เช่า 2,500 บาท/เดือน

ขายบ้านพร้อมที่ดิน

เช่า 9,999 บาท/เดือน
ขาย 9,000,000 บาท

ขายบ้านพร้อมที่ดิน